lördag 17 mars 2012

Utanförskap inifrån

Brocas hjärna hade jag hört talas om. Men aldrig monsieur Leborgne, mannen bakom neurologen Paul Brocas forskning. Trettio år gammal kommer monsieur Leborgne (1810 - 1861) till Hospice de Bicêtre. Han får egendomliga anfall och har förlorat talförmågan och har blivit alltför svårskött i hemmet.
Det enda han kan säga är "Tan" och det blir det han kommer att kallas i dagligt tal. Hans äldre syster Beatrice besöker honom ofta och ger aldrig upp hoppet om ett tillfrisknande.
Margareta Lindholm har skrivit en finstämd, sparsmakade roman på ett enkelt avskalat och rent språk som är en njutning att läsa.
Tan
-som också är romanens titel - handlar om en långmodig och mild man och ett sjukhem som ändå har sina ljusa sidor trots allt det mörka i källarkorridorerna.
Paul Broca (1824 - 1880) blev berömd för sin forskning som senare blev betydelsefull för neurovetenskapen.
Margareta Lindholm f. 1960 bor i Bohuslän och har tidigare publicerat sju romaner och facklitteratur. Hon har egna erfarenheter av vad det vill säga att inte ha ett språk.
Jag har tidigare skrivit om Jag går över det frusna gräset och Skogen

3 kommentarer: