Visar inlägg med etikett Jill Taube. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Jill Taube. Visa alla inlägg

fredag 2 december 2011

Räknas flirt som fysisk aktivitet?
FaR
, det vill säga Fysisk aktivitet på recept

FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, www.fyss.se
främst för hälso- och sjukvårdspersonal
Ordination: Motion - vägen till bättre hälsa är ett slags vad-är-det för lekmannen.

Jill Taube är psykiatriker och arbetar sedan många år tillbaka med fysisk aktivitet på recept.
I Själ och kropp. Rörelse för psykiskt välbefinnande (2011) redovisar hon en del av sina erfarenheter.
Hon förklarar begrepp och sammanhang; hon illustrerar med fallbeskrivningar och toppar det hela med tips för vidareläsning.
Det är intressant, lätt att ta till sig och känns hoppfullt. Man kan göra mycket för sig själv alldeles utan medicinering. Eller kanske i kombination.
Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovasculär medicin vid Karolinska Institutet, rekommenderar Själ och kropp åt alla - fackfolk och allmänhet - i bokens förord.