Visar inlägg med etikett Eva Helen Ulvros. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Eva Helen Ulvros. Visa alla inlägg

tisdag 3 maj 2016

Kvinnors röster

Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet,  har skrivit en bok om svensk historia från slutet av 1700 - talet till mitten av 1900 - talet. Det gör hon genom att berätta om 13 kvinnor ur olika samhällsskikt och levnadsförhållanden från norr till söder i Sverige.  Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt, Historiska Media 2016. Vi möter kvinnor som gifter upp sig, kvinnor som inte gifter sig, kvinnor som föder utomäktenskapliga barn, vilket är straffbart under en tid. Vi möter dugliga, företagsamma kvinnor som trots motstånd och svårigheter gör något av sina liv. De sköter gårdar, utbildar sig och engagerar sig politiskt. Någon vandrar omkring och samlar folksagor. Gemensamt är kanske att de inte håller sig riktigt inom ramarna. Flera av dem lever i kärleksfulla förhållanden vilket brevväxling och dagböcker vittnar om. Det dör en del barn under den här tiden och de sörjs djup av båda föräldrarna. Man får veta mycket om tillståndet i landet; om hur man rustar till bröllop och begravning; hur tjänstefolket har det och hur totalt oreglerade en guvernants arbetstider och arbetsuppgifter var. Ibland tänker jag att jag skulle vilja veta mera om flera av kvinnorna. Några av dem finns tidigare med i författarens avhandling "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870". Den mest kända utav kvinnorna är Lina Sandell Berg, psalmförfattaren, som trots sin sjuklighet gjorde en märklig karriär i Stockholm inom EFS. Hon gifte sig till och med - om än motvilligt - med den vänlige grosshandlaren Oscar Berg. Det blev ett lyckligt äktenskap och ett framgångsrikt samarbete. En stor sorg var det dödfödda flickebarnet som samtiden inte visste något om. Ewa Wigström, som lämnade man och barn och vandrade omkring och samlade folksagor i sydsverige, är föremål för litteraturvetaren Maria Ehrenbergs doktorsavhandling Sagans förvandlingar. Eva Wigström som sagosamlare och sagoförfattare. En personlig favorit är statardottern, den "besvärliga" folkskollärarinnan Ebba Asp - Andersson (1892 - 1983) som i hela sitt liv var mycket samhälleligt intresserad och som inte var rädd att säga sitt hjärtas mening. Hon var politiskt engagerad och en sten i skon för många manliga kolleger. Ebba Asp - Andersson var en fantastisk kämpe i hela sitt liv. Platsregister, sakregister och naturligtvis en fyllig förteckning över källor och litteratur som kan användas för vidareläsning.
Jag är mycket förtjust i den här boken som är ett intressant och njutbart sätt att läsa historia på.

söndag 1 maj 2016

En smakebit på søndag

Marie på den norska bokbloggen Flukten fra virkeligheten driver läsutmaningen En smakebit på søndag. Den innebär att man delar med sig av det man just läser. No spoilers är enda regeln!
 "Gud vare evigt lof för att Du är så nöjd med mig - vad det är ljuft att veta sig vara till den grad älskad af den man så hjertligt värderar." De orden finns att läsa i ett brev från Helena, född Billberg men i första äktenskapet gift Hollström, i Alnaryd i Blekinge till fästmannen Vilhelm Faxe i Lund, daterat till den 15 augusti 1806. Citatet speglar hur viktigt det var för en kvinna att bli bekräftad av en man. Brevet skrevs för mer än tvåhundra år sedan, men uppfattningen att en kvinnas värde var beroende av mäns gillande kan kännas tidlös. Trots konstaterandet att Helena Hollström gladdes över erkännandet från den blivande maken avslöjar hennes övriga brev från samma år att hon var en självständig kvinna. Hon ansvarade för en gård och ordnade så småningom med auktion och försäljning av både hus och kreatur."
Ur förordet sidan 7 i Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt av Eva Helen Ulvros. Fler smakebitar HÄR