Visar inlägg med etikett Fandom. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Fandom. Visa alla inlägg

onsdag 9 mars 2016

Fanfiction

"I fanfiction förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i andra sammanhang där nya historier skapas. Ungdomarna gör sina texter tillgängliga på olika nätsajter, där läsare över hela världen i interaktion med skribenterna kan kommentera och påverka." Så står det på baksidan av boken Författande fans. Om fanfiction och elevers literacyutveckling av Christina Olin - Scheller, fil dr i litteraturvetenskap och lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Medförfattare är Patrik Wikström, fil dr i medievetenskap och lektor i medieekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Jaha, det är för ungdomar och försiggår på nätet, tydligen. Men jag vidhåller att idén inte är ny och det bekräftas också i boken som kom ut 2010. Gemensamt för så gott som all fanfiktion är kärlek. Inom fanfiction finns undergruppen "Mary Sue"  - historier där författaren skriver in en idealiserad bild av sig själv i historien. Fanfiktionförfattarna vittnar om hur de utvecklar sitt läsande och skrivande på olika sajter. Fanfiction har likheter med muntligt berättande , som enligt Roland Barthes "korsar alla nationsgränser, genomsyrar hela historien och alla kulturer - det existerar helt enkelt, som livet självt." Det har inte forskats så mycket om fenomenet men man menar att det började i en anglosaxisk språklig kontext med fandomen kring Star Trek på 60 - talet. (Fandom är en grupp fans som delar ett gemensamt intresse.) Egentligen användes termen fanfiction först av science fictionfans redan under 1920- och 30 - talen och spreds då av tidskrifter som kallade fanzines. Författande fans vänder sig till lärare, lärarutbildare och studenter. Jag tycker att det är en intressant och lättillgänglig bok för alla och envar som har ett intresse av att veta vad fanfiction är.