Visar inlägg med etikett Karl Steinick. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Karl Steinick. Visa alla inlägg

måndag 29 juni 2015

Ono no Komachi

Den åldrade Ono no Komachi
Ack körsbärsblommen
har blekts av långvarigt regn -
så spills min skönhet
år efter år; jag åldras
till kväljning mätt på världen

Ur Sången från Ogura. Bra lyrik 1988

Den vackra Ono no Komachi levde i 800 - talets Japan, den enda kvinnan bland sex poetiska snillen. Hennes verkliga liv är omöjligt att skilja från legenden. Man vet inget om hennes släktförhållanden, men man vet att hon hade en rad kärleksäventyr och att hon tillägnades en rad no-spel. Man tror också att hon under en tid var hovdam. Hon efterlämnade ett 100 - tal dikter. Säkert är att ca 80 av dem är äkta. Dagens UNDER STRECKET, skrivet av kulturjournalisten Karl Steinick handlar om Ono no Komachi. De som stod för litteraturen som skulle bli bestående var hovdamerna under Heiantiden (794 - 1185). De skrev poesi på japanska medan männen skrev officiella texter på kinesiska. Men ritualen vid uppvaktning krävde att männen besvarade kvinnornas dikter på japanska.
Diktformen var waka, vilket innebar 31 stavelser uppdelade på fem rader efter mönstret 5 - 7 - 5 - 7 - 7. Dikterna är svåröversatta eftersom japanskan är mera mångtydig. Ono no Komachis dikter präglas av en tragisk livssyn; de är  mörka och melankoliska. Det regnar mycket och är ofta höst. Men det bundna bildspråket i Ono no Komachis diktning uppvägs av en stark spänning mellan det allmängiltiga och det personliga enligt litteraturhistorikern Donald Keene i boken Seeds of the Heart (1990); om litteraturen under Heian - perioden.