Visar inlägg med etikett Nordiska språk. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Nordiska språk. Visa alla inlägg

fredag 11 oktober 2013

I huvudet på en översättare

Bilden är lånad av Kristianstadsbladet
I onsdags, 9 /10,  lyssnade jag på  Inge Knutsson som berättade om hur det är att vara översättare från de nordiska språken (utom finska) i allmänhet och om översättningen av Kim Leines senaste roman Profeterna vid Evighetsfjorden i synnerhet.
Inge Knutsson kom tidigt under sin studietid att intressera sig för de nordiska språken och alldeles speciellt isländskan. Isländska och färöiska är de största utmaningarna för Inge Knutsson eftersom de är mest olika svenskan. Både norska och danska är innehåller å andra sidan förrädiska likheter. Och de danska fraserna och uttrycken får man vara riktigt uppmärksam på.
Profeterna vid Evighetsfjorden är en lysande roman enligt Inge Knutsson (och många andra). Den var väldigt rolig att översätta, säger han. Inge Knutsson läser alltid igenom hela romanen först innan han tar itu med översättningen. 
Kim Leine är i sanning en nordisk författare. Han är född i Norge av norsk mamma och dansk pappa. Nu bor han i Danmark efter femton år som sjuksköterska på Grönland. Profeterna vid Evighetsfjorden utspelar sig 1785 och 1815 på Grönland.
Profeterna vid Evighetsfjorden är nominerad till Nordiska Rådets Litteraturpris 2013. Inge Knutsson berättade också om Nordiska rådets litteraturpris och arbetet bakom det. Han är till vissa delar kritisk mot priset. Man borde belöna författarskap; inte enskilda titlar av respektive författare.
Arrangör var Föreningen Norden.


onsdag 27 februari 2013

Språken i Norden

Det är alltid lika upplyftande att lyssna till människor som kan och som är entusiastiska för sina ämnen. Och Fredrik Harstad är den borne pedagogen.
I raskt och ändå avspänt tempo berättade han om språkutvecklingen i Norden; vad som skiljer de olika nordiska språken och var de placerar sig storleksmässigt ibland de övriga 6000 språken i världen (fördelade på 200 länder). Sverige ligger på plats nr 91. 
Svenskan är ett förhållandevis stort och stabilt språk enligt Harstad. Ett språk blir stabilt när det finns ett skriftspråk; när språket används för att skriva litteratur, ordböcker, tidningar; när språket används som religiöst språk och när det används i skolan.
Ca 1000 språk av de 6000 är riktigt små och talas endast av en handfull människor och kommer troligtvis att dö ut helt. I Sverige har vi pitesamiska och umesamiska som direkt hotade dialekter.
Fredrik Harstad tycker att det är viktigt att  kunna engelska ordentligt och att förstå grannländernas språk. 90 % av ordförrådet är identiskt i svenska, norska och danska.
Det är värdefullt att kunna resa, studera och arbeta i varandras länder
I Norden talas det ca 200 språk. Sverige har också fem minoritetsspråk.
2009 kom en språklag som utnämner svenskan till officiellt språk i Sverige. 
Svenskan har gjort en liten domänförlust eftersom engelskan alltmera tränger in som utbildningsspråk och i  IT-världen. 
Detta och mycket mera kan man läsa om i Fredrik Harstads och Annica Andersons lättillgängliga Expedition: Språk i Norden