Visar inlägg med etikett Erik Johan Stagnelius. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Erik Johan Stagnelius. Visa alla inlägg

måndag 16 december 2019

Authors & Characters: Erik

Lyrans Authors & Characters gäller idag namnet Erik. Det går bra att vända och vrida efter behag.
Erik Johan Stagnelius, diktaren som var son till biskop Magnus Stagnelius i Kalmar och granne med kaos. Trots att Erik Johan Stagnelius liv blev så kort efterlämnade han en ansenlig litterär kvarlåtenskap. Han var ingen lycklig människa men när det gällde skrivandet fanns ingen osäkerhet. EJS samlade dikter finns i fem pocketband.


Maj Sara Johanna Berglund, född Olausson, har  ingått äktenskap med fabrikör Tomas Berglund, som är frånskild och nästan dubbelt så gammal som hon. Och det är inte den hon ville ha, men han råkade ju bli far till hennes barn. Maj är tjugo år och hon har svårt att finna sig tillrätta i graviditeten. Maj tänker mycket på sin stora kärlek, Erik, och på sin egen familj som hon tappat kontakten med. Ofta skriver hon brev i tankarna och längtar efter sin mamma. Maj är mycket ensam och har ingen att tala med eller få råd av. Hon och mannen känner inte varandra egentligen.

onsdag 7 mars 2012

Poeten Cirkelström

Erik Johan Stagnelius (1793 -1823) Samlade skrifter i fem band kommer snart i pocketutgåva också.
Tommy Olofsson skriver i dagens SvD om diktaren som var son till biskop Magnus Stagnelius i Kalmar och granne med kaos.
Trots att Erik Johan Stagnelius liv blev så kort efterlämnade han en ansenlig litterär kvarlåtenskap.
Han var ingen lycklig människa men när det gällde skrivandet fanns ingen osäkerhet.
Tommy Olofsson är mycket nöjd med Paula Henriksons
kommentarer och fotnoter. Paula Henrikson doktorerade för några år sedan med en avhandling om Stagnelius dramatik. Han framhåller också Göran Häggs Stagneliusbiografi I Världsfurstens hem från 2007.
Han nämner också en litterär strid som gällde ett kommatecken i dikten Endymion.
Intressant, för kommatecknet skulle ändrat läsningen. Läs hela Tommy Olofssons understreckare HÄR
Tidigare inlägg om STAGNELIUS i bloggen.

måndag 5 december 2011

Outsidern Stagnelius

Erik Johan Stagnelius dog ung - bara 29 år.
Hans korta liv är i långa stycken en gåta för eftervärlden liksom den egentliga dödsorsaken.
Stagnelius´diktning är också gåtfull; tragisk och romantisk.

Så här skriver Göran Hägg i Den svenska litteraturen (1996)
"...som poetisk stjärna är han fullt i klass med dåtida europeiska storheter som Coleridge, Keats och Shelley på engelska, Hölderlin och Novalis på tyska eller Leopardi på italienska".


I år har Stagnelius´ Samlade verk kommit ut på Atlantis förlag i fem band.

Under december kommer också pocketutgåvan.

Den sätter jag på önskelistan!


Sällskapet Stagnelii Vänners hemsida hittade jag bland annat:


Endymion

Skön, med lågande hy och slutna ögon,
Slumrar herden så ljuft i Månans strålar.
Nattens ångande vindar
Fläkta hans lockiga hår.
Stum, med smäktande blick och våta kinde
Honom Delia ser från eterns höjder;
Nu ur strålande charen
Sväfvar hon darrande ned.
Och af klarare ljus, vid hennes ankomst,
Stråla dalar och berg och myrtenskogar.
Utan förerska spannet
Trafvar i silfrade moln.
Herden sofver i ro: elysiskt glimma
I hans krusiga hår Gudinnans tårar.
På hans blomstrande läppar
Brinner dess himmelska kyss.
Tystna, suckande vind i trädens kronor!
Rosenkransade Brud på saffransbädden
Unna herden att ostörd
Drömma sin himmelska dröm.
När han vaknar en gång, hvad ryslig tomhet
Skall hans lågande själ ej kring sig finna!
Blott i drömmar Olympen
Stiger till dödliga ned.