Visar inlägg med etikett Strindberg. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Strindberg. Visa alla inlägg

måndag 21 maj 2012

Den Strindbergska våren

Loppisfynd. 
Dikterna om Strindberg . Ett urval av Harald Svensson. Med inledning av Torsten Eklund.
FIB:s lyrikklubbs årsbok 1963.
I detta urval en femtedel av de 250 dikter om Strindberg som litteraturamatören och Strindbergskännaren Harald Svensson hade i sin samling.
Oscar Levertin, Olof Lagercrantz, Ola Hansson, Alexander Blok, Verner von Heidenstam, Alf Henrikson, m.fl. har lämnat bidrag.
Margit Holmberg, författare och kompositör är den enda kvinnan i samlingen av kända och mindre kända män

UNDER STRINDBERGS FÖNSTER
Den sjuke diktarens bostad

går jag sakta förbi.
Det sjunger i morgonluften
av solsken och fågelskri.

Det står ett fönster öppet

är det måhända hans?
Strömmar nu in till honom
morgonens friska glans?

Sitter han nu i stolen

åldrad, avtärd och blek.
Följa hans trötta ögon
solskenets muntra lek?

Minnes han Röda rummets

Mosebacke-vår?
Skådar han nu i minnet
hur isen i havsbandet går?

Han som skildrat som ingen,

Vår svenska, stockholmska vår,
tänker man på sina egna
solstormiga ungdomsår.

Hans älskade, gamla Stockholm

sorlar därutanför.
En doftande fläkt av våren
hans tunga panna berör.

Det är den Strindbergska våren,

trotsig solstark och öm,
som böljar in genom fönstret
på luftens blånande ström.

Erik Lindorm


1912

måndag 26 juli 2010

Då voro bokarna ljusa

Vilhelm Ekelunds litterära landskap. Läs mer här
"Ett kraftens rike"

Andra författare som växte upp i omedelbar närhet till Ringsjön: Victoria Benedictsson, Gunnar Serner och den dekadente lyrikern Emil Kléen (Höörs egen Baudelaire) som dog endast 30 år gammal. Alla längtade tillbaka till barndomens förlorade landskap. En som såg mera nyktert på trakten var Strindberg även om han kallade Ringsjön "Skånes största skönhet"
"En halvkvävd astmatiker" sade han för all del också.
Söndagen den 25 juli 2010 skriver Claes E Lindskog en intressant artikel i Sydsvenskan "Skånes litterära källa" - Ringsjöbygden - där man kan läsa mera om dessa författare.