Visar inlägg med etikett Fra Angelico. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Fra Angelico. Visa alla inlägg

söndag 25 mars 2012

Vårfrudagen

Annunciation av Fra Angelico (1395 - 1455), "målaren av serafiska drömmar".
Här meddelar ängeln Gabriel Maria att hon är havande med Jesus och på Marie Bebådelsedag eller Vårfrudagen högtidlighålls detta.
I folkmun har vårfrudagen sedan sedan omvandlats till våffeldagen och det har blivit tradition att äta våfflor 25 mars.
Fra Angelico saligförklarades 1982.