Visar inlägg med etikett Japansk lyrik. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Japansk lyrik. Visa alla inlägg

måndag 29 juni 2015

Ono no Komachi

Den åldrade Ono no Komachi
Ack körsbärsblommen
har blekts av långvarigt regn -
så spills min skönhet
år efter år; jag åldras
till kväljning mätt på världen

Ur Sången från Ogura. Bra lyrik 1988

Den vackra Ono no Komachi levde i 800 - talets Japan, den enda kvinnan bland sex poetiska snillen. Hennes verkliga liv är omöjligt att skilja från legenden. Man vet inget om hennes släktförhållanden, men man vet att hon hade en rad kärleksäventyr och att hon tillägnades en rad no-spel. Man tror också att hon under en tid var hovdam. Hon efterlämnade ett 100 - tal dikter. Säkert är att ca 80 av dem är äkta. Dagens UNDER STRECKET, skrivet av kulturjournalisten Karl Steinick handlar om Ono no Komachi. De som stod för litteraturen som skulle bli bestående var hovdamerna under Heiantiden (794 - 1185). De skrev poesi på japanska medan männen skrev officiella texter på kinesiska. Men ritualen vid uppvaktning krävde att männen besvarade kvinnornas dikter på japanska.
Diktformen var waka, vilket innebar 31 stavelser uppdelade på fem rader efter mönstret 5 - 7 - 5 - 7 - 7. Dikterna är svåröversatta eftersom japanskan är mera mångtydig. Ono no Komachis dikter präglas av en tragisk livssyn; de är  mörka och melankoliska. Det regnar mycket och är ofta höst. Men det bundna bildspråket i Ono no Komachis diktning uppvägs av en stark spänning mellan det allmängiltiga och det personliga enligt litteraturhistorikern Donald Keene i boken Seeds of the Heart (1990); om litteraturen under Heian - perioden.

torsdag 15 januari 2015

Japansk lyrik

Den hostande göken - en poetisk resa i harmonins örike. Den japanska lyriken av Lars Vargö  
Lars Vargö har arbetat, levt och studerat i Japan en stor del av sitt liv. Han var också den förste svensk som doktorerat på japanologi. "Social and Economic Conditions for the Formation of the Early Japanese State", Stockholms universitet, 1982. Lars Vargö har intresserat sig mycket för sydostasien i allmänhet och Japan i synnerhet. Under en tid var han även Sveriges ambassadör i Tokyo. Han har djupa kunskaper om Japan och japansk litteratur och kultur. Han har skrivit flera böcker om Japan och även gjort översättningar till svenska. Den hostande göken går igenom japansk lyrik från allra äldsta tider och fram till våra dagar.
Haikun är ju välkänd men under en tid fick den stå tillbaka för tankan för att sedan få en renässans. Flera kvinnliga nutida poeter har fått komma med i Den hostande göken. De är inte sällan humoristiska och djärva och andra diktformer har tillkommit. Lars Vargö skriver i epilogen att det alltid varit en merit i Japan att skriva poesi. Att känna till den japanska poetiska traditionen var lika viktigt för samurajerna som det är för dagens studenter. Dagstidningar och radio- och TV- kanaler sänder många program som diskuterar och presenterar poesi.
Jag fastnade för Tawara Machi, född 1962. Hon debuterade 1987 med Salladens åminnelsedag. Tredje diktsamlingen, Choklad - revolutionen, kom 1997 och blev något av en sensation. Här ett par exempel:

Jag föddes till                          Du svarar mig inte
att leka med kärleken              som en man
vare sig det är                         utan som en vuxen
kurragömma                           jag ska sätta igång
eller kull                                 en chokladrevolution

Det vackra omslaget är gjort av Petter Antonisen och korrekturläsningen (ja, det står så!) är gjord av Marianne Landqvist.

torsdag 8 januari 2015

Sången från Ogura

Fast jag försöker
hålla min kärlek hemlig
så genomskimrar
den mitt ansikte; och folk
frågar: Varför så tankfull?

Poeten Taira no Kanemori (död 990) levde under kejsar Murakamis regering (946 - 967) och vann en poesitävling med denna waka - dikt med stavelsemönstret 5, 7, 5, 7, 7. Den ingår i Sången om Ogura, den japanska lyriksamlingen Ogura hyakunin isshu. En dikt vardera av hundra poeter i svensk version av Shozo Matsushita och Per Erik Wahlund. Med kalligrafier av Hiroko Kimura. Bra lyrik. 1998
Ett poetiskt kortspel som bygger på den här antologin spelas av såväl gammal som ung i Japan vid nyår. Det gjorde man även i romanen Kokoro och det var när jag läste den som jag blev påmind om Sången om Oguru som faktiskt står i min hylla!