Visar inlägg med etikett Eva - Maria Liffner. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Eva - Maria Liffner. Visa alla inlägg

lördag 26 oktober 2013

Storbokcirkel med Immi Lundin

En kul grej, det här med storbokcirkel. Och med Immi Lundin som mycket erfaren cirkelledare. Joyce Carol Oates novell Nattsidan (Nightside) hade lästs av många och togs upp till diskussion. Översättaren Johan Theorin deltog.
Det var alldeles tydligt att Nattsidan gärna borde läsas ett par gånger. Den innehåller mycket på futtiga 45 sidor. Intresset för det okända ökar på samma gång som religionen är på tillbakagång i slutet av 1800 - talet . Ett antal kända namn figurerar i texten, t.ex. den kände psykologen William James, den svenske mystikern och teosofen Emanuel Swedenborg och den franske psykologen Alfred Binet. Andra namn, som till exempel Arthur Conan Doyle (som var övertygad spiritist) och Edgar Allan Poe döljer sig i undertexten.                      
Immi Lundin rekommenderar läsning av noveller i bokcirklar. Hennes
Cirkelbevis innehåller mycket användbart för läsecirklar och kallas "inspirationsbok och bruksbok". Hon betonar att man läser annorlunda när man vet att man ska diskutera en bok och att läsupplevelsen fördjupas genom att man sedan tar del av andras tankar om och upplevelser av en läst text.
När vi diskuterade Nattsidan associerade jag till Julian Barnes bok Arthur & George. Den handlar bl. a. om Arthur Conan Doyle och hans djupa engagemang i spiritismen. Dessutom erinrar jag mig Eva - Marie Liffners debutroman Camera från 2001. Den tilldrar sig i London och handlar om den svenska fotografen Johanna Hall som försöker reda ut vad som hänt en släkting till henne vid sekelskiftet mellan 18 - och 1900 - talen. Det är vid den här tiden som Madame Blavatsky och Annie Besant, två kända teosofer, är verksamma.