Visar inlägg med etikett Sivar Arnér. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Sivar Arnér. Visa alla inlägg

lördag 8 mars 2014

Modig modernist på kvinnodagen

Rut Hillarp (1914 - 2003) föddes i en mycket religiös familj - modern var evangelist och fadern var verksam inom Missionsförsamlingen - gifte sig med en av sina gymnasielärare  och flyttade till Stockholm vid 18 års ålder. Det varade inte länge. Den dynamiske rumänske diplomaten Michail Livada kom emellan. Rut Hillarp åkte till Paris och umgicks med författare, musiker och konstnärer och utnyttjade det kulturella livet till fullo. 1946 - samma år som fyrtiotalsmodernismen i Sverige fick sitt stora genombrott - debuterade Rut Hillarp med diktsamlingen Solens brunn. Mottagandet var inte alldeles lysande.1948 kommer den andra diktsamlingen Dina händers ekon och 1950 den tredje, Båge av väntan.
Den första romanen Blodförmörkelse. Lyrisk historia (Livada är mannen i den tvåstämmiga texten) gav hon ut på eget förlag och 1954 kommer hennes andra roman Sindhia som blir hennes verkliga genombrott. I denna figurerar den stora kärleken i hennes liv, författaren Sivar Arnér. Sindhia utforskar både Paris och kärleken. Det är en lyrisk och skarpsinnig undersökning av hur män och kvinnor interagerar i ett förhållande; vem som har makten, vem som älskar mest, vem som är trogen, o.s.v. Sindhia kom i ny utgåva 2000. Rut Hillarp experimenterade också med smalfilm under 50-talet. 
De vita händerna blev årets smalfilm 1950. Det är en tolkning av Tristan och Isolde som hon gjorde tillsammans med Michail Livada.Tre diktsamlingar, Spegling under jorden, Penelopes väv, Strand för Isolde (1982 - 1991)har undertiteln: dikter och fotografiska bilder. Rut Hillarp har illustrerat med sina egna bilder. Hon använder sig mycket av dubbelexponering gärna ansikten i landskap.
Antikens myter och medeltida sagor, träd, hav, natt är ofta använda motiv. Rut Hillarp har kallats den kvinnliga erotikens besjungare. Hon betraktar sig själv som ett erotiskt geni och förebrår Arnér att han inte bär vittne om detta.

Allt handlar om kärlek. Men det är ingen enkel eller självklar kärlek hon beskriver. Rut Hillarp går på djupet, problematiserar och de masochistiska inslagen är påfallande.
Rut Hillarp skrev också dagbok. Och hastigt skrivna brev som raskt kastades på lådan var ofta ett sätt för henne att befria sig från det som tryckte henne.
Hon var också översättare och en mycket uppskattad gymnasielärare.
Hennes texter kräver en viss motprestation av läsaren, men de ger rik utdelning. Rut Hillarp är en mycket intressant författare som får stort utrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Men i Den svenska litteraturen (utg. av Lars Lönnroth och Sverker Göransson) får hon inte ens plats bland fyrtiotalisterna utan placeras under den diffusa titeln Kvinnokamp och kvinnolitteratur med bilden (från Arberarrörelsens arkiv) som syns överst och en bildtext. Det är allt.
Den understa bilden är tagen under tiden i Paris av Mihail Levada. 


fredag 26 oktober 2012

Antikvariatsfynd


 Sivar Arnérs roman Egil kom ut 1948.
Den utspelar sig under en dag i Egils liv. Han är läroverksadjunkt, skild från Sisela och är ganska resignerad. Sisela är omgift och bor med deras son i en annan stad.
När nu  Sisela ber honom att möta henne vid tåget blir han väldigt störd. Gammalt bottenslam från det förflutna rörs upp och han föreställer sig hur mötet ska avlöpa.
Men inte kommer Sisela! Egil blir väldigt besviken.
Han är en väldigt ensam människa som söker uppgående i något som ligger bortom alla frågor.
Sivar Arnér är en skicklig psykolog. Hans senare romaner handlar ofta om relationen man - kvinna.
hans kvinnoporträtt är oförglömliga

Rolf Lagerson har gjort omslaget.
Bokklubben Svalan. Bonniers Förlag

lördag 20 oktober 2012

Två kvinnor och en man

Sivar Arnér, svensk författare och dramatiker (1909 - 1997), bror till organisten Gotthard Arnér, studerade i Lund och blev sedan gymnasielärare.
Skon som krigaren bar (1943) blev hans debut.
Andra kända titlar är till exempel Plånbok borttappad; Han - hon - ingen; Som svalorna; Finnas till.

Tvärbalk kom 1963. Den handlar om ett par Leo och Inez Wittö och Inez´ två döttrar (som inte tar någon plats alls egentligen i romanen). 

Inez´ och Leos relation bygger mycket på ett komplicerat erotiskt liv.
Leo drömmer om ett husbygge. Tomt är införskaffad och en arkitekt har gjort ritningen. Då möter de Noomi Moldovan, som är judinna och lider av svåra krigsminnen. Hon är en mycket främmande fågel i sällskapet; spröd, skör och lider därtill av TBC . Noomi och Inez är varandras diametrala motsatser.
Något händer med Leo, som också vid den här tiden blir starkt berörd av sin mors död

Sivar Arnér var intresserad av existentialismen. Livet är absurdt och ett kaos. Människan får leva på sina illusioner.
Han skildrar sina karaktärer med psykologisk precision. Det är kanske därför boken inte känns som nära nog femtio år gammal. 
Mycket är också av aforistisk karaktär.
Tvärbalk inleds med en interiörskildring som ger en bild av ett tidstypiskt boende från 60 - talet. Men i andra avseenden är berättelsen tidlös.
Romanen har en viss verklighetsbakgrund. Leo är Sivar Arnérs alterego; Inez är en bild av Rut Hillarp medan Lenke Rothman, författarens hustru från 1959, har lånat drag åt Noomi.

Tvärbalk filmades 1967. Jörn Donner var regissör och i huvudrollerna ses Ulf Palme, Gunnel Broström och Harriet Andersson.


Lenke Rothman - Arnér, ungersk bildkonstnär, skulptör och författare gjorde omslaget till Tvärbalk