Visar inlägg med etikett GruppKrilon. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett GruppKrilon. Visa alla inlägg

måndag 12 februari 2018

Stockholm läser

Kriterierna för Stockholm läser-boken är att den:
  • helt eller delvis utspelar sig i Stockholm eller är skriven av en författare med tydlig Stockholmsanknytning,
  • är äldre än 15 år,
  • lockar både män och kvinnor till läsning,
  • inte är alltför omfångsrik,
  • berör ett eller flera ämnen som uppmuntrar till diskussioner som alla kan delta i utan specialkunskaper eller specialintressen,
  • lämpar sig för att ligga till grund för olika typer av programaktiviteter såsom författarsamtal, debatter, stadsvandringar,
  • gärna går att omarbeta till lättläst och därför inte har ett alltför brett persongalleri och en inte alltför komplicerad kronologi/struktur.
Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren 2002-2008. Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. 2011 relanserades Stockholm läser av Författarcentrum och Stockholms stadsbibliotek som sedan dess ansvarar för projektet.
Den 31 januari diskuterade författaren Sigrid Combüchen och och bibliotekarien vid Stockholms stadsbibliotek, Harald Hultqvist,  Eyvind Johnson och Grupp Krilon. Den har just kommit ut i pocketutgåva. De övriga två delarna i trilogin är Krilons resa och Krilon själv. Det blev en givande kväll i den vackra rotundan, som är som en helgedom för den som gillar böcker. Jag har inte läst Grupp Krilon, men förstod att den är läsvärd. Och att det var ett under att den skrevs just vid den tiden den skrevs, nämligen 1941. Författaren manar alla att inte ställa sig neutrala i det auktoritäras närvaro. Fastighetsmäklaren Johannes Krilon har samlat ihop en samtalsgrupp som ska uppfylla hans sokratiska dröm om samtal. I stället blir det mest egopresentationer och tragik. Men Krilon arbetar hårt med att hålla ihop gruppen och det lyckas han med ganska länge. Bilden på Eyvind Johnson har jag lånat från Stockholm läsers hemsida.