fredag 23 mars 2012

Nordens dag

Föreningen Nordens idé är gemenskap, samverkan och utbyte över Nordens nationsgränser.

Idag firas Nordens dag till minne av att Helsingforsavtalet, som är grunden för det nordiska samarbetet, undertecknades 23 mars 1962.

Läs Helsingforsavtalet

Fakta om medlemsländerna:

Siffror,studier, resa till, flytta till, bo, arbeta


2 kommentarer: