måndag 26 mars 2012

Ur hyllorna: Y

Young Thomas Hardy av
Robert Gittings. En mycket bra om än förbisedd biografi om Thomas Hardy.
Han har också skrivit The Older Hardy. Thomas Hardy är och förblir en favorit.

Yeats, William Butler, betecknas som en av tre stora genier i den europeiska nittonhundratalslyriken. Detta läser jag i Lyrikvännen 1986:1. Många skulle nog instämma. De andra två är Paul Valéry och Rainer Maria Rilke.
Någon skulle kanske ha synpunkter.

Yourcenar, Marguerite (1903 - 1987),
Fromma minnen. Den första delen av tre. Släkthistoria som börjar och slutar med MY:s födelse. 1981 blev hon den första kvinnan i Franska akademien.

The Years (1937) blev Virginia Woolfs sista roman. The Years följer den engelska medelklassfamiljen Pargiter under femtio år. Den viktorianska tiden har övergått i något annat, men vad?


To Anne Gregory
"Never shall a young man,
Thrown into despair
By those great honey-coloured
Ramparts at your ear,
Love you for yourself alone
And not your yellow hair."

"But I can get a hair-dye

And set such colour there,
Brown, or black, or carrot,
That young men in despair
May love me for myself alone
And not my yellow hair."

"I heard an old religious man

But yesternight declare
That he had found a text to prove
That only God, my dear,
Could love you for yourself alone
And not your yellow hair."

4 kommentarer: