lördag 24 mars 2012

Hecho i spanska Pyrenéerna

I torsdags lyssnade jag på ett lärorikt och inspirerande föredrag och såg underbara bilder av framför allt blommor, fåglar och ålderstigen bebyggelse.
Thomas Johnsson, naturfotograf bl. a., berättade om en oplanerad resa i spanska Pyrenéerna. Han fastnade i byn Hecho
från 1000-talet
.
Miljön var den rätta. Nedlagd byskola (inte helt lätt att hitta) som fortfarande hade rätt doft. Rummet intill var fyllt av vävstolar. Föredrag med färgbilder - helt fantastiska bilder.
En del av den spanska växtligheten kunde man känna igen. Annat växte inte i Sverige, som t. ex. steneken.
Fåglarna var också till dels bekanta.
Lammgamen (eller skäggamen) är sällsynt även i Spanien, men Thomas Johnsson hade lyckats få se ett exemplar.
Anmärkningsvärt är att rovfåglarna ökar i Spanien. Tendensen är annars den motsatta runt om i världen.
Fåren tas in om nätterna eftersom här finns både varg och björn. Jordbruket är småskaligt och befolkningen får sin utkomst i de större städerna runt omkring Hecho.
Thomas Johnsson har en fin HEMSIDA där man kan läsa om hans resor.

3 kommentarer: