fredag 27 november 2015

Längtan och drömmar

Kerstin Norborg har skrivit en vacker, vemodig och återhållsam roman om den kände konstnären Carl Fredrik Hills mindre kända syster Marie - Louise, eller Maja som hon kallades. Det fanns tre systrar till i professorsfamiljen på Skomakaregatan i Lund. Maja och Carl stod varandra mycket nära och företog ofta långa promenader i omgivningarna utrustade med staffli och penslar. Botaniska trädgården i Lund var också en älskad plats, en tillflykt från det instängda hemmet. Båda älskar träd. Maja hade också velat måla, men det är Carl Fredrik som får utbilda sig i Stockholm och Paris. Maja får däremot hämta hem den  sjuke brodern efter sammanbrottet och sjukhusvistelsen i Frankrike. Mötet med broderns vän Wilhelm von Gegerfelt sätter outplånliga spår i Marie - Louises själ och sinne. Tillsammans med honom känner hon frihet och gemenskap. Han är emellertid gift och när en man i Lund, Peter Klason, friar tackar Maja ja. Makarna får fyra barn och ett bra liv. Men Majas innersta längtan och hemliga drömmar går åt annat håll.  Kerstin Norborgs roman handlar om ett liv som inte riktigt blev av skriven på ett vackert, lyriskt språk och mycken inkänning.

2 kommentarer: