måndag 10 augusti 2020

Olav Audunsson i Hästviken

Sigrid Undsets mindre kända romanserie Olav Audunsson i Hästviken och Olov Audunsson och hans barn tilldrar sig i Norge under 1200 - talet. Den första delen handlar mycket om vad som tilldrog sig i landet under en orolig tid. Olav växte upp hos Steinfinn Toresson tillsammans med dennes egna barn. Olav fick dock inte samma uppfostran och utbildning som husets söner men dottern, Ingunn, blev hans vän och förtrogna. Vid en glad sammankomst trolovades Olav och Ingunn av Olavs fränder och Ingunns far och alla - inklusive de unga tu - var nöjda och glada. Men det skulle visa sig att allt inte var så enkelt. Olav råkade dräpa en man, blev förklarad fredlös och lämnade landet. Olav uppsökte sin mors rika och inflytelserika släkt i Danmark och med tiden skaffade han sig både namn och förmögenhet. Allt tog dock en förfärlig tid och det kom krig emellan. Ingunn väntade år efter år. Allt blev mer och mer komplicerat. Hennes far hade dött och hon hamnade hos släktingar där hon inte var så välsedd. Ingunn var ingen arbetsmyra och inte särskilt snabb i tanken. När Olav äntligen kommer tillbaka möts han av svårigheter han aldrig kunnat drömma om och hans glädje förbyts i besvikelse och sorg. Emellertid tar han nya tag och han och Ingunn påbörjar sitt gemensamma liv i Hästviken som är ganska förfallet. Olav älskar fjällen och fjordarna medan Ingunn är van vid ett annat landskap och har svårt att fördra det eviga bruset från vattnet. Hon slits hårt av en rad graviditeter som slutar med flera dödfödda söner. Hon hämtar sig ibland men blir allt sammantaget allt skörare. Hon känner sig skamsen och skyldig och också Olav bär tungt på en obiktad synd. En lider med dem båda. Men särskilt med Ingunn. Kvinnan anses stå lägre än mannen vad det gäller själsförmögenheter och  hennes rörelsefrihet är minst sagt begränsad. Mannen bestämmer kvinnans villkor.  Tidsandan är hård och oförsonlig; släkter ligger ständigt i fejd med varandra och även inom släkterna frodas osämja. Ibland är det lite svårt att hålla reda på släktbanden och då och då tappar jag tidsuppfattningen. Men den historiska bakgrunden, landskapet, de fantastiska naturskildringrna och alla beskrivningar av kläder, boningar och sedvänjor uppväger detta med råge. Språket är kongenialt arkaiserande och innehåller många spännande ord och uttryck att slå upp. Jag kände verkligen ett starkt behov av precis en sådan roman och jag ser verkligen fram emot läsningen av Olav Audunsson och hans barn. 

Titel: Olav Audunsson i Hästviken 

Författare: Sigrid Undset

Översättare: Teresa Eurén

Förlag: P. A. Norstedt & Söner

Tryckår: 1925

Antal sidor: 372, 281

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar