onsdag 7 december 2011

Axess 2011:9
Axess
magasin - idétidskrift på klassisk grund.


Senaste numret av Axess har Dante som tema. En man för vår tid är undertiteln.
Tre specialister på Dante funderar på vad Den gudomliga komedien betyder för dagens människor.

Sveriges främste Dante - kännare Eugène Napoleon Tigerstedt presenteras av Horace Engdahl som i sina anteckningar finner att han träffade sin lärare, Tigern, i litteraturhistoria och poetik för första gången den 4 september 1968 som student vid Stockholms universitet.

Torbjörn Elensky är gästredaktör för den del av Axess 2011:9 som kallas Dossier och behandlar religionens betydelse för dagens politiska värderingar.

Axess känns välgörande grundlig och gedigen.

1 kommentar: