lördag 21 september 2013

Tematrio - Teman på Bokmässan

LYRAN tänker på Bokmässan den här veckan. Vi får i uppgift att tänka ut lämpliga teman. Jag kom på två och ett halvt. Litteratur från olika delar av världen är alltid intressant, men jag försökte tänka lite i andra banor också.

Japan är mitt första tema. Det är ett fascinerande land med en rik kultur. Litteraturen är innehållsrik och mycket är översatt till svenska, men det finns mer att upptäcka.
Creative reading, writing,  translating and publishing
Läsecirklar, litteratursamtal, författarskolor, översättare, "vanliga" läsare och bokförläggare utbyter erfarenheter. Vad händer på området i andra länder? Vad kan vi lära av varandra?
Litterära genrer- finns dom?
Är de intressanta? I så fall - för vem? Ska/kan vi tänka annorlunda?

1 kommentar: