tisdag 3 april 2012

Jennifers Whites golgatavandring

Det man inte vet är den intetsägande titeln på
Alice LaPlante
s gripande, förfärande debutroman
Turn of Mind
. Jennifer White, 64, är en skicklig ortopedkirurg som brådstörtat lämnar sitt arbete. Hon har ställt diagnosen själv. Hon lider av Alzheimers sjukdom, en sort som utvecklas snabbt dessutom. Maken James är död; de vuxna barnen Mark och Fiona är mycket olika och hanterar också moderns sjukdom helt olika.Fiona får hand om moderns ekonomi. Mark är en vacker ung man, men man kan inte riktigt lita på honom. Det vet Jennifer som pendlar mellan total förvirring i tid och rum och knivskarp (bokstavligen och bildligen) analys. Jennifer har ett kyligt sätt att förhålla sig till livet. I alla lägen- även när det gällt barnen. Nu vet hon exakt vad sjukdomen innebär och vad som väntar henne. Och hon är märkligt oberörd. Eller förefaller att vara det. Jennifer får våldsamma utbrott och av medpatienternas reaktioner förstår man att hon också låter mycket. Vad vet man om vad som förorsakar det ena och det andra? När Jennifers väninna hittas mördad i sitt hem tre hus bort från familjen Whites blir utredningen komplicerad. Familjehemligheter kommer i dagen. Vem skyddar vem? Och varför? Demenssjukdomar är fasansfulla för alla inblandade. Och det ger den här boken en tydlig bild av. Det är skickligt gjort av Alice LaPlante och Turn of Mind är också den första skönlitterära bok som fått The Wellcome Trust Book Prize "... open to outstanding works of fiction and non-fiction on the theme of health and medicine. It brings together the worlds of medicine and literature, appealing to literature lovers and science enthusiasts alike. " Fortfarande Alice av Lisa Genova, fil. dr i neurovetenskap, handlar också om Alzheimers sjukdom. Professor Alice Howland är bara femtio år när hon får sin diagnos. Fortfarande Alice var också mycket bra, men jag tycker nog att Det man inte vet är strået vassare.

3 kommentarer: