lördag 4 december 2010

Jaha! Och?
Pernilla Glasers

GENMÄLE

Annina Rabes artikel "Bibliotekens dröm blev alltför sann" från den 27/11.

Egentligen förefaller de vara ganska överens...

1 kommentar: