söndag 30 oktober 2011

Hook - and - twist

Plötsligt läste jag helt oplanerat en bok av
Harlan Coben.

Jag tror att det var färgsammansättningen på omslaget som gjorde att jag fastnade.

Coboltblått och rödbrunt med inslag av turkos.
Ett enda ögonblick (Just one look) är titeln på boken. Det är en mycket spännande historia som jag tycker har flera kvaliteter.
Så här tycker Dan Brown:
“Harlan Coben is the modern master of the hook-and-twist luring you in on the first page...only to shock you on the last.”
Det är en riktigt bra sammanfattning tycker jag.
Kvinnorna spelar betydelsefulla roller i
Ett enda ögonblick. Barn beskrivs i det närmaste ömsint.
Minnets gåtfulla vägar och rockmusik är viktiga teman.
Hela boken andas frågan: Hur väl känner man egentligen en annan människa? Till exempel den man lever samman med?
Författaren tackar en hel rad personer för hjälp med teknisk expertis. Men -
"Om det finns tekniska felaktigheter eller andra oriktigheter i texten så är det alltid de ovannämndas fel. Jag är trött på att vara syndabock."

Ovanligt rejält, enligt min mening.

2 kommentarer: