tisdag 11 oktober 2011

Litterära besvär

Ikväll har jag hört ett intressant föredrag om Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa.
Katarina Bernhardsson berättade om sin doktorsavhandling som handlar om sju svenska romaner som behandlar sjukdom utgivna under de första tio åren av 2000-talet.
Hon undersöker Boken av Blanche och Marie av P - O Enquist; Pölsan av Torgny Lindgren; Kräklek av Åsa Ericsdotter;
Svart dam av Maria Fagerberg; Fjärilen i min hjärna av Anders Paulrud; Reglerna av Sara Mannheimer och Stundande natten av Carl - Henning Wijkmark.
Katarina Bernhardsson koncentrerade sig på
Stundande natten och Fjärilen i mitt huvud och de båda huvudpersonernas olika sätt att förhålla sig till sin sjukdom.
Det var för ca 40 år sedan som patografin - berättelser där människor berättar om sin sjukdom - började växa fram i Sverige. (Wikmarks Hasse är en fiktiv person till skillnad från Anders i Paulruds roman).
Litteraturen gestaltar, bearbetar och reflekterar över existensiella frågor och kan vara till hjälp för andra. Särskilt i dialog.
Katarina Bernhardsson berättade att den här sortens litteratur alltmer vinner insteg i läkarutbildningen på olika sätt. Studenterna visar glädjande nog stort intresse.


1 kommentar: