söndag 3 oktober 2010

Flyttfynd

"Patronessan, ett i orten allmänt högaktadt fruntimmer, knubbig och rätt treflig för sina fyratio år, saknade på sin toalett åtskilliga dyrbarare guld- och silverpjeser. Gerna skulle hon hafva velat skylla på någon af pigorna; men hon kunde det icke. Lika gerna skulle hon hafva velat taga något af det öfriga bruksfolket för hufvudet; men hon kunde icke heller det."

När man visiterar den unge bokhållarens gömmor hittar man både det ena och det andra.

"Bland annat fick man jemväl ögonen på ett par toalett - stakar af konstigt arbetadt silfver, hvilka icke hade sin like inom hela Kalmar län, såvida man icke kände till de ljusstakar, som vanligtvis prydde patronessans toalett och hvilkas bortovaro patronen först nu erinrade sig"

Ur Banditen (1848) av August Blanche (1811 - 1868)

2 kommentarer: