torsdag 7 juni 2012

Det skrivs många böcker om hur man ska få ickeläsare att läsa.
Däremot skrivs det inte så mycket om lustläsare
Men 2001 gav Läsrörelsen och
En bok för alla bibliotekarien Britt Isaksson
(1933 - 2011) i uppgift att skriva " en vällustig och opedagogisk bok om läsglädje..." 
Den fick titeln  Om tjocka böcker och tunna .
På omslagsbilden vältrar sig den hinduiske elefantguden Ganesha läsande en bok. 
Han är bl. a. författarnas beskyddare.
Britt Isaksson beskriver olika slags läsare, vad de läser, hur de läser och varför de läser. Det finns vildläsare, smygläsare, semesterläsare, lusläsare, storläsare, yrkesläsare, soffläsare, långläsarare, osv.
Och så finns det puddingläsare. "De som ser på romanen som en pudding  äter upp den och så är det inget mer med det".
Britt Isaksson citerar ofta Olof Lagercrantz, Anne Fadiman, Merete Mazzarella, Ruth Halldén, Daniel Pennac och Charles Lamb för att nämna några.
Böcker ska våga vara litteratur, slås det fast. De ska ha något att berätta och väcka känslor och tankar. Läsning förhöjer livskänslan.
Högläsning av olika slag får stort utrymme. Bl. a. talas om att dikter ska läsas högt även om man läser för sig själv. Det råder det ju delade meningar om.
Omläsning är något som alla barn förstår sig på. Och det gör Olof Lgercrantz också.
Någon borde uppdatera den här boken. Den har mer än tio år på nacken, men här finns så mycket bra stoff som är tidlöst att den skulle förtjäna en nyutgivning. 
Om tunna böcker och tjocka förmedlar läslust även till den som redan har stor lust till läsning.
 

3 kommentarer: