Visar inlägg med etikett Ansvarsarter. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Ansvarsarter. Visa alla inlägg

lördag 23 juli 2016

Ansvarsarter

Kommunala ansvarsarter - ett intressant begrepp som jag inte stött på tidigare.  Begreppet används inom naturvård för hotade arter som har sin huvudsakliga utbredning inom ett begränsat område. Gullstånds skrev Linné om under sin skånska resa i mitten av 1700 - talet. Arten är sällsynt och förekommer bara i Skåne, står det i broschyren, och den har blivit utmärkande för Kristianstads Vattenrike. Martorn är fridlyst i hela landet. Den växer på sandiga och grusiga stränder. Martorn  minskar i antal bland annat på grund av ett ökat badliv. Människor tycker att den sticks och river upp den. Eller tar man hem den, torkar och använder i dekorativt syfte. Jättemöjan är speciell eftersom den är en av få växter som växer i strömmande vatten. Den kan bli upp till fyra meter lång. Blommorna finns vid ytan och har fem till elva vita kronblad och en gul mitt. De finflikiga bladen som är ungefär en halv meter långa finns under vattenytan. Jättemöjan har ett livskraftigt bestånd i Vramsån,  som ingår i Kristianstads Vattenrike. Läs mer om ansvarsarter i Kristianstad HÄR.ARTPORTALEN kan en rapportera vilka arter en sett i naturen av växter, djur och svampar i allmänhet i hela Sverige.