Visar inlägg med etikett Anna - Lena Haraldsson. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Anna - Lena Haraldsson. Visa alla inlägg

söndag 27 december 2015

Japanska trädgårdar light

    Japanska trädgårdar  - en resa i tid och rum. Boken skildrar en trädgårdsresa till Japan i nutid, men går också bakåt i tiden. Författare är Anna - Lena Haraldsson som egentligen är civilingenjör skolade om sig och sysslar numera med trädgårdsdesign och fruktträdsbeskärning. Japanska trädgårdar är en blandning av turist- och trädgårdsinformation. Ungefär hälften av boken är resedagbok och resten tar upp historik, speciella trädgårdar och en praktisk del, dvs. hur man bygger upp en japansk trädgård och vilka växter som kan finnas i den. Lättillgänglig, personlig lustläsning; inte alltför djupsinnigt. 
Litteraturlista och register finns. GML förlag, Stockholm, 2015