måndag 10 oktober 2022

Löwensköldstrion

Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd av Selma Lagerlöf har vi nu diskuterat i en läsecirkel. Och vi var helt överens om att trion håller för omläsning och omtolkning. En läser den olika från tid till tid. Ett par av deltagarna mindes att de så innerligt hoppades att den unge vackre prästen Karl Artur och prostgårdsmamsellen Charlotte Löwensköld skulle få varandra till slut. Nu - åtskilliga år senare - ryser de och tänker att Charlotte L hade en faslig tur som slapp den egoistiske prästen och i stället ingick äktenskap med den kärleksfulle Schagerström. Visserligen säger Selma Lagerlöf att kvinnorna i släkten Löwensköld aldrig glömmer sin första kärlek. Den här trilogin är Selma Lagerlöfs sista och mest mångfacetterade verk. Hon hade många verkliga förebilder till karaktärerna i romanerna. Så har till exempel den elaka ormen organistfrun Thea Sundler Ida Bäckman som förebild. Thea Sundlers ondskefulla makt över Karl - Artur förstör hans liv. Med infernalisk list lyckas hon manövrera ut såväl Charlotte Löwensköld som dalkullan Anna Svärd ur Karl - Arturs liv. I Löwensköldska ringen dominerar männen. I Charlotte Löwensköld  porträtteras CL. Hon bor hos det sympatiska prostparet Forsius medan hon väntar på att fästmannen ska bli klar med sina präststudier. CL får oss att ibland associera till Jane Austens beskäftiga Emma. Schagerström erinrar i så fall om mr Knightley. Många olika slags relationer möter i de här tre romanerna, men prostparet Forsius äktenskap framstår som en avundsvärd förebild. De har en jämställd relation och de älskar verkligen varandra. Karl - Arturs mor, överstinnan Beate Ekenstedt, är en favorit. Hon glänser i varje sällskap och hennes man låter henne ta utrymmet. Hennes svaghet för sonen Karl - Artur är däremot inte något som gynnar honom. Döttrarna står helt i skuggan av sin odräglige bror. CL är också väldigt förtjust i kvinnan som kunde blivit hennes svärmor. Anna Svärd, dalkullan, som Karl - Artur låter Gud välja som hustru åt honom, är huvudkaraktären i trilogins sista del. Hon är en rejäl, arbetsduglig kvinna som är självförsörjande och utrustad med empati. Karl - Artur hinner göra henne ordentligt besviken innan Thea Sundler lyckas skilja dem åt. Anna utvecklas och gör en klassresa av egen kraft. Vad hon inte vet är att Karl - Arturs ena syster, Jacquette, i hemlighet drömmer om ett liv tillsammans med henne på J:s egen gård. Anna Svärd är en hyllning till allmogen i Dalarna och landsbygden. Löwensköldska ringen är närmast en spökhistoria som handlar om den ring general Löwensköld fått av Karl XII och som han vill ska följa honom i graven. Eftersom hans önskemål inte följs får generalen inte ro i graven och här uppkommer hämndmotivet som går igenom hela trilogin men är mindre tydligt i mellanboken. I Anna Svärd blir det starkare igen och berättelsen sys ihop. Kärleken är det andra starka motivet i trilogin. Och det är starkast i del två och tre. I slutet av Anna Svärd får hon en fråga som hon inte svarar på direkt och därmed lämnas läsaren i sticket. Vad svarar hon? Också något en läsecirkel kan dryfta. Eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar