onsdag 2 oktober 2019

Auschwitz poems

Många okända och några kända poeter om Auschwitz i Auschwitz poems. Anhöriga som besöker Auschwitz och reflekterar över sina förfäders öden. Överlevande som skriver om dem de minns. Och naturligtvis många som mötte sitt öde i lägren.
Nelly Sachs, Salvatore Quasimodo, Adam Zagajewskij, Jan Szczepanski, Elie Wiesel, Anne Sexton, Primo Levi finns representerade Och naturligtvis finns Paul Celan med med sin berömda Death Fugue.

Theodor W Adorno har sagt att det är omöjligt att skriva poesi efter Auschwitz.
Fel, säger Georg Klein i förordet till Mannen utan öde (Imre Kertéz) och hänvisar till Paul Celans, judisk tysktalande poet född i Rumänien 
(1920 - 1970) mest berömda dikt Dödsfuga (1944-45), den vackraste dikt som skrivits om förintelsen. Dikten är uppbyggd med fugan som förebild. Fångarna = vi; en tysk man = han. En del av fångarna måste gräva gravar medan andra tvingas spela.
 
Dödsfuga
 
Svarta gryningsmjölk vi dricker den om kvällen 
vi dricker den om middagen och morgonen vi dricker den om natten
vi dricker och dricker
vi gräver en grav i skyn där ligger man inte trångt.
En man bor i huset han leker med ormar han skriver
han skriver när det skymmer till Tyskland ditt gyllene hår Margarete
han skriver det och går ut framför huset och stjärnorna blixtrar
han visslar hit sina hundar
han visslar fram sina judar låter gräva en grav i jorden
han befaller oss spel upp nu till dans.
Svarta gryningsmjölk vi dricker dig om natten
vi dricker dig om morgonen och middagen vi dricker dig om kvällen
vi dricker och dricker
En man bor i huset han leker med ormar han skriver 
han skriver när det skymmer till Tyskland ditt gyllene hår Margarete
ditt askgråa hår  Sulamit vi gräver en grav i skyn
där ligger man inte trångt
Han ropar stick djupare i mullen ni där ni andra spela och sjung
han griper efter järnet i bältet han svingar det hans ögon är blå
stick spadarna djupare ni där ni andra fortsätt spela till dans

Svarta gryningsmjölk vi dricker dig om natten
vi dricker dig om middagen och morgonen vi dricker dig om kvällen
vi dricker och dricker
en man bor i huset ditt gyllene hår Margarete
ditt askgråa hår Sulamit han leker med ormar
Han ropar spela ljuvare döden döden är en mästare från Tyskland
han ropar stryk mörkare fiolerna då stiger ni som rök i luften
då har ni en grav i molnen där ligger man inte trångt

Svarta gryningsmjölk vi dricker dig om natten
vi dricker dig om middagen döden är en mästare från Tyskland
vi dricker dig om kvällen och morgonen vi dricker och dricker
döden är en mästare från Tyskland hans öga är blått
han träffar dig med kulan av bly han träffar exakt med sitt skott
en man bor i huset ditt gyllene hår Margarete
han hetsar sina hundar mot oss han ger oss en grav i luften
han leker med ormar och drömmar
döden är en mästare från Tyskland

ditt gyllene hår Margarete
ditt askgråa hår Sulamit.
Min egen bild av Birkenau

2 kommentarer: