lördag 10 februari 2018

Till Isabel

I Till Isabel - en mandala av Antonio Tabucchi möter en en polsk poet vid namn Tadeus som söker efter sin tidiga ungdoms kärlek, Isabel. Hon liknade ingen annan. Och hon gjorde annorlunda saker. Hennes familj var inga Salazaranhängare och Isabel gick i fransk skola vilket ansågs vara upproriskt. Liksom att välja att läsa moderna språk. Så småningom blev Isabel - troligen - revolutionär. Tadeus beslutar sig för att söka efter sanningen och att undersöka om Isabel fortfarande finns i livet. Detta beslut för honom till olika personer som haft kontakt med henne och som är försiktiga i sina utlåtanden. Dessa nya bekantskaper innebär ofta en måltid eller ett glas av någon sort. Sökandet försvåras av att Isabel använder olika namn. Tadeus måste resa omkring en hel del, men Lissabon är utgångspunkten. Som längst reser han till den forna portugisiska kolonin Macao. Någon nämner att Isabel kanske varit gravid? Tadeusz tänker. Romanen är uppbyggd kring nio cirklar som leder längre och längre in mot en kärna. Liksom i Rekviem - en hallucination flyter gränsen mellan fantasi och verklighet. Gränsen mellan då och nu är upphävd. En person består av olika personligheter. Isabel var en gåtfull person redan i den romanen. Pessoainflytandet är tydligt även i Till Isabel. Beethovens Avskedssonat spelar också en roll i romanen; Les adieux, l´absence, le retour. Till Isabel gavs ut postumt 2013 och på svenska 2017 i översättning av Viveka Melander 2017. Jag tycker att Till Isabel var en utmaning att läsa och jag kanske inte förstår allt. Om det nu är det en ska göra.  Språket tycker jag om, de filosofiska utläggningarna liksom alla samtalen och maten. Tabucchi är en gåtfull författare som jag gärna läser. Men det är svårt att skriva något om hans romaner och noveller.

3 kommentarer: