onsdag 4 september 2019

Det modernas genombrott i Norden

Det modernas genombrott i Norden överraskar direkt när jag slår upp den. Det modernes gjennombrudd i Norden heter den då. Jaha. Det gör ingenting. Boken är en antologi med texter och bilder från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige från tiden 1870 - 1920. "Antologin avspeglar framväxten av de nya livsformer som med ett uttryck från denna period gärna kallas "moderna". --- De moderna livsformerna slår igenom vid olika tidpunkter i de nordiska länderna och antar också olika former. Urvalet av texter och bilder tar sikte på att återspegla också denna tidsmässiga olikhet. "
I antologin finns väldigt fina bilder av mer eller kända fotografer och andra konstnärer. Författarna är mestadels kända författare, men vilka var Erna Juel - Hansen, Olivia levinson, Jón Thoroddsen, Kaarlu Kramsu och  Jóhann Sigurjónsson. Om jag någonsin träffat på namnet Hulda Unnur Benediktsdóttir Bjarkling  (1881 - 1946) tidigare hade jag kommit ihåg det. Nu var hon i alla fall en av nyromantikens banbrytare i Island. Antologin är tänkt för gymnasiet.

Det moderna genombrottet i Nordens litteratur är också en textantologi i urval och med kommentarer av Lars Furuand. Den vänder sig till dem som bedriver akademiska studier. Och har är litteratururvalet mer omfattande och innehåller mycket av stora, kända namn. Strindberg får ca disponera hela 175 sidor, Ola Hansson kommer som god tvåa med 86 sidor. Den enda kvinnan i församlingen, Victoria Benedictsson, får hela 18 sidor!

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. en mycket intressant tid när kvinnorna börjar röra på sig och ta plats. det bör också avspeglas i litt om det moderna genombrottet

      Radera