måndag 29 juli 2019

Vem dödade min far?

Det här är ingen spänningsroman. Det är en indignationsroman; en vidräkning med det franska samhället och politiken som slår på dem som redan ligger och gynnar dem som har det allra bäst. Om en bara arbetar tillräckligt har en råd att ha kostym i stället för t- shirt, tycker Macron.  Romanen Vem dödade min far börjar med att en son möter sin far som han inte sett på många år. Fadern är kraftigt förändrad; en skugga av sitt forna våldsamma och hårdhänta jag. Han behöver andningshjälp, har svårt att tala och är nyligen opererad för bukbråck. Han lider av svårartad diabetes och har orimligt förhöjda kolesterolvärden. Sonen förstår att han aldrig kommer att få sina frågor besvarade. Men han försöker rekonstruera faderns liv. Genom modern vet han att farfar varit våldsam och missbrukat alkohol. Fadern fick egentligen aldrig någon ungdom. Enligt det manlighetsideal som rådde var det flickaktigt och bögigt att gå i skolan. När fadern skadas svårt i en arbetsolycka och de mediciner han behöver för att tygla smärtan blir för dyra tvingas han ut på arbetsmarknaden. Sarkozy har ett gott öga till bidragstagarna som utöver sin fattigdom ska känna skuld. Författaren säger sig skriva av tvingade behov. Med jämna mellanrum känner han att han älskar sin far, trots den trista barndom han haft. Empatin med fadern är smittsam. Det är en rörande och upprörande kortroman som inte kan ha varit så lätt att skriva. Édouard Louis debut Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (2015) fick ett enormt genomslag i hemlandet Frankrike, och den nästföljande romanen Våldets historia (2016) rönte även den stor uppmärksamhet. 

Titel: Vem dödade min far
Författare: Édouard Louis
Översättare: Marianne Tufvesson
Förlag: Wahlström & Widstrand
Antal sidor: 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar