måndag 8 juli 2024

Hur jag försökte bli en god människa

Ulli Lust föddes i Wien 1967 men bor sedan länge i Berlin. Hennes genombrott som serietecknare kom med den självbiografiska serieromanen Idag är första dagen på resten av ditt liv. Den kom ut 2012 och för den fick hon Urhundenpriset 2013. 2023 kom fortsättningen, Hur jag försökte bli en god människa. Den skildrar Ullis liv och leverne som ung ganska naiv anarkist i 1990- talets Wien bland konstnärer och skådespelare. Hon får ett barn som hon inte riktigt vet vem som är far till. Georg heter den 20 år äldre nästan perfekte följeslagaren. Kimata är en ung nigeriansk invandrare som fungerar som komplement till George. Herrarna vet om varandra och det fungerar väldigt bra. Åtminstone så länge inte Kimata visat sin våldsamma sida. Kimata tjatar om att Ulli och han ska gifta sig. Men det vill inte Ulli. När hans uppehållstillstånd behöver förnyas ger hon efter.  Mäns och kvinnors villkor jämförs. Österrikiska sedvänjor bryts mot Nigerias. Polisens är totalt ointresserad när Ulli anmäler misshandel men piggnar till betydligt när det kommer fram att Kimata saknar uppehållstillstånd. Samhället har sina brister. Ullis teckningar är otroligt expressiva och glatt erotiska. Bilderna är inte alltför små; 6 - 9 per sida och ibland får en vila sig med ett landskap eller en interiör över en hel sida. Textbubblorna är också tydliga. Det gick oväntat lätt att läsa boken.

Titel: Hur jag försökte bli en god människa (Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein)

Författare: Ulli Lust

Översättare: Sara Eriksson

Förlag: Lystring

Antal sidor: 366

2 kommentarer: