måndag 2 april 2018

Vänner emellan

I den Kibbutz Yekhat i den nybildade staten Israel bor Nahum Aserov, hans 17 - åriga dotter Edna som går på kibbutzens skola och  hennes karismatiske lärare David Dagan. Fadern och Dagan är vänner sedan länge trots att de är så olika och nästan alltid tycker olika i frågor rörande kibbutzens skötsel. Nahum och Edna är stillsamma, tystlåtna människor medan David är den ledande chefsideologen i kibbutzen och han älskar Marx. Edna och Nahum har ett gott förhållande, men de talar aldrig om känslor och kroppskontakt förekommer inte. Nu har Edna ställt till skandal genom att flytta ihop med kvinnokarlen David, som är i hennes egen fars ålder och därtill hennes lärare. Nahum vet inte vad han ska ta sig till, men beslutar sig för att gå och tala med paret. David tycker inte att det är mycket att orda om. Kärleken är som en infektion som får läka ut. Här är de båda männen egentligen överens. Nahum tycker att kärleken är ett hinder i livet och att när den kommer får en ducka. Naturligtvis kommer inte Nahum någonstans med sin dotter och han får traska hem i regnet med oförrättat ärende. Dessutom har man bestämt att i kibbutzen är kärleken fri. Amos Oz har egna erfarenheter av livet i kibbutz. Novellen andas framtidstro och optimism; staten Israel är ung. Ungdomarna blandar studier och arbete med sällskapsliv. Oz skildring av de båda männen är gjord med psykologisk trovärdighet. Och det är alldeles uppenbart att viktigare och framför allt varaktigare än kärleken är vänskapen. Jag gillar värmen och mänskligheten i författarens sätt att skildra människorna och livet i kibbutzen. Vänner emellan är titeln på novellsamlingen och detta är titelnovellen. Den passar in på nr 31 i Ugglan&Bokens utmaning Läs en novell III: Läs en novell där någon flyttar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar