torsdag 8 mars 2018

Olikhetsutmaningen: frihet och förtryck

enligt O: "Idag är det Internationella kvinnodagen och veckans ordpar har inspirerats av det. Därmed inte sagt att dagens exempel ska handla om kvinnor. Orden frihet och förtryck är definitivt inga ord som bara kan kopplas till ett kön."
En ny serie, Vintage minis: Great minds, big ideas, little Books. Jag har Liberty av Virginia Woolf. Den innehåller utdrag ur Virginia Woolfs texter som har det gemensamt att de behandlar frihet. Det första jag slår upp är: "There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedeom of my mind."
Tre starka kvinnor av Marie Ndiaye handlar om både frihet och förtryck: Tre starka kvinnoöden; från Afrika till Europa och tillbaks igen. En av dem har flytt från sin maktfullkomliga far och blivit jurist i Frankrike. När hon nu återvänder till Senegal möter hon en bruten man.
Vända hem av Yaa Gyasi. Två halvsystrar, Effia och Esi, som inte vet om varandras existens, får representera Guldkusten i Afrika respektive slaveriets amerikanska Södern. Effia stannar kvar och Esi säljs som slav och skeppas över Atlanten tillsammans med mängder andra människor under vidriga förhållanden.

Frihet är det ädlaste ting
Som sökas må all verlden kring,
Den frihet väl kan bära.
Vill du dig sjelfvan vara huld,
Du älske frihet mer än guld,
Ty frihet följer ära.

Ur Biskop Thomas frihetsvisa eller Engelbrektssången  

3 kommentarer: