söndag 27 maj 2012

Pingst
Idag är det pingstdagen. Det har gått femtio dagar sedan påskdagen.
Ordet pingst kommer från grekiskans pentekoste som betyder  femtionde. 
På Island talar man om Hvitsunnudagr och i England Whitsunday med hänsyftning på vita dopkläder.
I kristenheten var det vid denna tid som lärjungarna greps av den helige ande och började tala i tungor, d.v.s. på olika språk.
Pingsten är en av kyrkoårets äldsta högtider näst efter påsken.
Den har firats sedan 100-talet.
Man talar ofta om denna tid som "hänryckningens tid" efter en dikt av 
Esaias Tegnér, Nattvardsbarnen
"Pingst, hänryckningens dag var inne" börjar den. Det är för övrigt ett direkt lån från Goethes Reinecke Fuchs
"Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen"
 Enligt Wikipedia.

Annandag pingst har i alla tider varit helgdag. 
Men 2004 avskaffade Sveriges regering denna till förmån för Sveriges nationaldag 6 juni. Varför inte låta båda vara helgdagar? 
Och ställa till ett ordentligt firande 6 juni?
Fler helgdagar åt folket!

Bilden är lånad från Projekt Runeberg

2 kommentarer: