torsdag 10 juli 2014

Tematrio: Sånt jag äntligen läser och sånt jag verkligen borde ha läst

Lyrans TEMATRIO handlar om Sånt jag äntligen läser och sånt jag verkligen borde ha läst.

1. Äntligen har jag läst en bok av Ola Hansson, samtida med Mathilda Malling, Ann Charlotte Leffler och Victoria Benedictsson. RUSTGÅRDEN heter romanen som är en släktroman och innehåller mycket självbiografiskt stoff. Jag förstår att jag borde läsa Sensitiva amorosa också. Den står i min hylla sedan många långa år...
2. Sanningens vägar. Ann Charlotte Lefflers liv och dikt av Monica Lauritzen. 
ACL:s liv blev kort och dramatiskt. Hon och alla hennes privilegierade väninnor levde bekvämt, men instängt och styrt av konvenansen. Hon visste tidigt att hon ville skriva. Det sågs inte med blida ögon av maken häradsdomaren Gustaf Edgren, så hon fick vackert skriva under pseudonym. Svärföräldrarna tyckte att hon hade för mycket kunskaper och klädde sig för fint för att vara riktigt huslig.
En tid ansågs hon jämte Strindberg vara de ledande författarna under det moderna genombrottet. Rapport kommer senare.
3. Jag har heller aldrig läst något av ACL, men just nu håller jag också på med En sommarsaga av Ann Charlotte Leffler publicerades första gången 1886, ett år efter att Stella Kleves skandalroman Berta Funcke kommit ut. Den innehåller en hel del av tidens diskussionsfrågor och man får exempel på olika teorier och modeller vad det galler samlevnadsformer. Rapport inom kort

5 kommentarer: