torsdag 5 april 2012

Det ena drar det andra med sig

Sjöberg och Lidforss. Lidforss och Sjöberg. Båda lockar till vidare läsning.
Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning. En doktorsavhandling av Lennart Leopold.

Flugfällan av Fredrik Sjöberg.


Det var vad jag fick med mig från biblioteket idag.
Och jag har redan förstått att jag också måste låna
Bengt Lidforss. En levnadsteckning av Nils Beyer,
Arvedelen av Inger Alfvén och
En mycket ung man av
Gustaf Hellström.
Till exempel.
Bengt Lidforss har figurerat i mycken skönlitteratur.
I Lennart Leopolds avhandling finns ett avsnitt som heter Nils Beyers syn på
Bengt Lidforss.
Litteraturförteckningen i Skönhetsdyrkare och socialdemokrat förtjänar en grundlig genomgång.

En annan spännande avhandling i sammanhanget är
Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890 -1930,
författaren och debattören Göran Häggs doktorsavhandling från. 1978.


3 kommentarer: