lördag 28 september 2013

Vart är vi på väg?

Ska vi göra oss helt beroenende av livsmedelsimport? Ska vi lägga ner vårt jordbruk helt och hållet? Frankrike och Tyskland röstar för jordbruksstöd i EU och menar att Europa ska vara självförsörjande vad det gäller mat medan Sverige och några andra länder väljer att låta marknadskrafterna råda.
Susanne Gäre är journalist och författare. Hon har ett intressant förflutet som jordbruksjournalist i Frankrike under många år. Alla vet ju att bönderna i Frankrike är en maktfaktor. De vet sitt värde. I Frankrike finns också en kulinarisk tradition och där är konsumenterna duktiga. I Frankrike är fronten enad. Men - konsumenterna börjar vakna även i Sverige. Tyvärr hänger politikerna inte med, menar Susanne Gäre och författaren och journalisten Gunnar Lyckhage när de talar om sin debattbok  
Maten och framtiden. Vart är vi på väg? 
Gunnar Lyckhage sysslar med offentlig upphandling. Han talade om maten till barnen i skolorna, patienterna på sjukhusen och de äldre i hemmen och på olika boenden. Folkhälsoansvaret hänger nära ihop med miljöansvar för transporter och biologisk mångfald.
Författarna vill få igång en ordentlig diskussion om livsmedelsförsörjningen. Det är mycket intressanta att lyssna till Susanne Gäre med sin nfranska erfarenhet. Och Gunnar Lyckhage lyckas med att göra den snåriga offentliga upphandlingen intressant och (nästan) begriplig. Det är inte alldeles lätta frågor det rör sig om.


1 kommentar: